Kullanım Koşulları

Sayın Kullanıcı, Exairon Platformu’nu ziyaretinize ve Platform’u kullanımına ilişkin bağlı olduğunuz kuralları aşağıdaki Exairon Kullanıcı Sözleşmesi’nde bulabilirsiniz. Belirtmek isteriz ki, devam eden teknik yenilikler ve ilgili yasal çerçevenin değişiklikleri nedeniyle işbu Sözleşme hükümlerinin zaman zaman tarafımızdan değişiklik ve/veya düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. İlgili değişiklik ve/veya düzeltmeler Website’de yayımlandığı andan itibaren geçerli olacaktır. Bu nedenle, bu web sitesine, her ziyaret öncesinde bu Sözleşme’de yer alan koşulları gözden geçirmenizi ve hesaptaki değişiklik ve/veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz.

GİRİŞ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”)  4. maddede belirtilen Exairon / Hizmet Sağlayıcı ile 5. Maddede belirtilen Abone arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde kurulmuştur.

1.  Tanımlar ve Yorum
İşbu Sözleşme’de: kullanılan Aşağıdaki terimler aşağıda belirtilen anlamları taşımaktadır:

Kullanıcı(lar)) Exairon Platformu’na Ziyaretçi, Üye, Abone veya Satış Ortağı sıfatıyla erişim sağlayan ve Infoset Platformu üzerinde sunulan imkanlardan işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiler” anlamına gelecektir

Hizmet” İşbu Sözleşme süresi boyunca, Exairon tarafından, Platform’un abonelik kapsamında Abone’ye kullandırılması;

İnternet Sitesi” exairon.com uzantılı web sitesi, aplikasyonu ve buna bağlı tüm uygulamaları;

İş Günü” bankaların ve/veya resmi kurumların Türkiye Cumhuriyeti’nde (Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi tatil günleri hariç olmak üzere) faaliyet göstermek üzere genel işler için açık bulunduğu günleri;

Mücbir Sebep” Exairon’un çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, salgın hastalık (COVID-19 ve COVID-19 varyantları salgın hastalık olarak kabul edilmeyecektir), harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve Tarafların kontrolü haricinde meydana gelen halleri;

Paket” Abone’nin Exairon’dan Hizmeti almak için exairon.com/pricing/ adresinde aylık veya yıllık, farklılaşan Hizmet içeriklerini farklılaşan bedeller karşılığı alabildiği paketlerin her birini;

Platform” Exairon markası ve/veya exairon.com alan adı altında faaliyet gösteren web siteleri, yönetim panelleri, web tabanlı uygulamalar, masa üstü uygulamaları, mobil uygulamalar, entegrasyon arayüzleri, yazılım geliştirme kitleri (SDK) ve yazılım bileşenleri dahil olmak üzere bütünleşik bileşenlerden oluşan yazılım altyapısını;

Sözleşme Bedeli” işbu Sözleşme Madde 7.1’de kendine verilen anlamı;

Taraflar” Exairon ve Abone’yi;

Yürürlük Tarihi” işbu Sözleşme Madde 15’de kendine verilen anlamı;

             1.1. İşbu Sözleşme’de kanuni düzenlemelerle ilgili referanslar bu düzenlemelerin tadil edilmiş hallerini ya da ilgili düzenleme bir başka kanuni düzenleme ile yürürlükten kalktı ise söz konusu yeni yasal düzenlemeyi de kapsar

            1.2. İşbu Sözleşme’de tekili ifade eden sözcükler çoğulu ve çoğulu ifade eden sözcükler tekili de kapsar.

2.Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu, işbu Sözleşme’nin Yürürlük Tarihinden itibaren Abone’nin seçmiş olduğu Paket süresince, Platform üzerinden Exarion’un sunduğu Hizmetler’den faydalandırılmasına ilişkin karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

3.Abone’nin Önceden Bilgilendirildiği Hususlar

             3.1 Abone, aşağıdaki hususlarda, işbu Sözleşme’nin kurulmasından ve ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce Platform’un ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını kabul eder.

             3.2 Exairon’un tam unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,

             3.3 Exairon’un mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve ITO’nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 444 0 486, www.ito.org.tr)

             3.4 Exairon tarafından uygulanan Abone bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve Abone’ye elektronik iletişim kuralları ile Abone’nin bu hususlarda Exairon’a verdiği izinler, Abone’nin kanuni hakları, Exairon’un hakları ve Taraflar’ın haklarını kullanım usulleri,

             3.5 Hizmetler için Exairon tarafından öngörülen erişim ve sunum kısıtlamaları,

             3.6 Sözleşme konusu Hizmetler için Exairon tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Hizmetler’in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere Abone’nin Exairon’a ödeyeceği toplam bedel),

             3.7 Hizmet ile ilgili ödeme/tahsilat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda Taraflar’ın sorumlulukları,

            3.8 Mahiyetine göre işbu Sözleşme’de de yer alan diğer tüm şartları ile işbu Sözleşme Abone tarafından onaylanarak kurulduktan sonra Abone’ye elektronik posta ile gönderildiğinden Abone tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, Exairon’un da Abone ile ilişki sona erdikten sonra saklayabileceği.

4.Hizmet Sağlayıcı Bilgileri 
Ünvanı: Exairon Yazılım Anonim Şirketi (“Exairon” veya “Hizmet Sağlayıcı”)

Merkez Adresi / Fatura Adresi: ÇİFTE HAVUZLAR MAH. ESKİ LONDRA ASFALTI CAD. KULUÇKA MRK. D2 BLOK NO: 151/1F İÇ KAPI NO: 2B03 34230 ESENLER / İSTANBUL, Türkiye

Mersis No: 0381084829100001

Ticaret Sicil Müdürlüğü: İstanbul

Ticaret Sicil Numarası: 214972-5

E-posta adresi: info@exairon.com

Telefon: 0 212 963 04 45

5.Abone Bilgileri 
Ziyaretçi, Üyelik formunda yer alan aşağıdaki bilgileri Exairon Platformu’na ileterek Abone sıfatını kazanacaktır:

 1. Ad,
 2. Soyad,
 3. İşyeri elektronik posta adresi,
 4. Kendisinin belirleyeceği şifre,
 5. Şirket veya uygulama adı,
 6. Telefon numarası
 7. Vergi Numarası
 8. Vergi Dairesi

 

6.Sözleşmeye Konu Hizmet 

   6.1 Exairon, Sözleşme Bedeli’nin Abone tarafından ödenmesinin ardından, Abone’nin seçtiği aşağıda belirtilen Paket’in içeriğine göre ve bununla sınırlı olarak, Abone’ye Platform üzerinden Hizmet’i sağlayacaktır. Şüpheye mahal vermemek için, Exairon, ödemenin gerçekleşmesi üzerine, Platform’a erişim için münhasıran Abone için oluşturulmuş erişim bilgilerini Abone’ye iletecektir ve Abone bu bilgiler ile Platform üzerinden Hizmet’i kullanmaya başlayabilecektir.

   6.2 Abone’nin seçtiği Paket süresi içinde Paket içeriğinin tamamını kullanması halinde Abone’ye Hizmet sunulmaya devam edecek ve Exairon Paket aşımı için Abone’ye bildirim gönderecektir.

   6.3 Abone’nin seçtiği Paket’in kullanım süresi dolmadan en az 2 (iki) İş Günü önce Exairon’a yazılı bildirim yapılmadığı sürece Paket aynı koşullarda 1 (bir) kez yenilenecektir. İşbu hüküm ilk yenilemeden sonra takip eden her bir yenilemede de uygulanır.

7.Mali Haklar ve Ödeme

   7.1 Sözleşme süresi içerisinde ihtiyaç duyulması halinde ek alımlar ilgili dönem için liste fiyatı üzerinden hesaplanarak satın alınabilecektir.

   7.2 Exairon Platformunun Teknokent bünyesinde geliştirilmesi sebebi ile KDV İstisnası bulunmaktadır.

   7.3 Abone, seçtiği Paket içeriği ve süresi boyunca Hizmet’in kendine sunulması karşılığında, Exairon’a bu sözleşmede 7.1 maddesinde yer alan Paket içeriği için belirlenen tutarda (“Sözleşme Bedeli”) bir ödeme yapacaktır.

   7.4 Exairon tarafından Abone’ye ödeme yapabileceği çeşitli yöntemler sunulmuştur. Abone tarafından İnternet Sitesi üzerinden Hizmet alınması halinde, altyapısı İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından sağlanan online ödeme yöntemiyle (“İyzico”) veya aşağıda yer alan hesaba havale veya EFT ile para transferi yapılması suretiyle ödeme gerçekleştirilecektir.

Hesap Sahibi: Exairon Yazılım Anonim Şirketi

IBAN: TR54 0004 6012 0888 8000 0559 44

   7.5 Abone’nin İyzico ile ödeme yapmayı seçmesi halinde, İnternet Sitesi üzerinden siparişinin son aşamasında ilgili ödeme platformuna otomatik yönlendirilecektir. Sipariş, İyzico üzerinden ödemenin yapıldığı teyidinin Exairon’a ulaşması üzerine tamamlanır.

   7.6 Abone’nin havale veya EFT ile para transferi yöntemi ile ödeme yapmayı seçmesi halinde, ödemenin Exairon’un ilgili hesabına ulaşması ile sipariş tamamlanmış olur.

   7.7 Ödemenin seçilen yöntem ile tamamlanması akabinde, Exairon tarafından Abone’nin   

   7.8  Maddede belirtilen elektronik posta adresine siparişin tamamlandığına ilişkin teyit mesajı gönderilecektir.

   7.9 Hizmete ilişkin aboneliğin eksiksiz olarak gerçekleşmesi halinde söz konusu Hizmete ait e-fatura ya da e-arşiv fatura en geç 10 (on) İş Günü içinde Abone’nin 5. maddede belirtilen elektronik posta adresine gönderilecektir. İşbu Sözleşme’nin 6.madde hükümleri uyarınca yenilenmesi halinde, yenilenen dönemler için Paket’e ilişkin ödemenin tamamlanması ile ilgili döneme ait e-fatura ya da e-arşiv fatura en geç 10 (on) İş Günü içinde Abone’nin 5. maddede belirtilen elektronik posta adresine gönderilecektir.

   7.10 Abone’nin sipariş verdiği Hizmet bedelini ödememesi ya da seçmiş olduğu Hizmete ait satış bedelinin Exairon tarafından tahsil edilememesi durumunda Hizmet satışı gerçekleşmeyecektir. Abone, siparişin işleme alınma zamanının, siparişin verildiği an değil, ödemeye ilişkin tahsilâtın yapıldığı an olduğunu, bu tahsilatın yapılamaması durumunda Exairon’un herhangi bir hizmet sunmakla yükümlüğü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Tarafların Diğer Hak ve Yükümlülükleri ile Sorumlulukları

               8.1 Abone satın aldığı Hizmet içeriğinde yer alan her türlü maddi veya gayri maddi materyale ve kendisine sağlanan Hizmetlere ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarının Exairon’a ait olduğunu ve işbu Sözleşme altında bu Hizmetlerin kendisine verilmesiyle fikri mülkiyet hakları üzerinde hiçbir hak, tasarruf hakkı ve çıkar elde etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

             8.2 Mücbir Sebebin ortaya çıkması halinde, Mücbir Sebebin devamı süresince Exairon yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumlu olmayacaktır. Exairon, Mücbir Sebebin meydana gelmesi halinde derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile Abone’ye durumu bildirecektir.

            8.3 Abone, İnternet Sitesi üzerinden Hizmet satın almış ise bu Hizmet’i üçüncü kişilere kullandırtamaz veya satamaz, işbu Sözleşme’den doğan haklarını üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

           8.4 Exairon, haklı bir sebebe dayanmak suretiyle sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü Abone’ye eşit kalite ve/veya fiyatta farklı bir hizmet sunmak suretiyle yerine getirebilir.

            8.5 Exairon, Abone’nin satın aldığı Hizmetler’e kesintisiz erişebilmesi için gereken önlemleri alacağını kabul ve taahhüt eder.

            8.6 Exairon, İnternet Sitesi’nde ve/veya Platformda oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.

          8.7 Abone, işbu Sözleşme süresince Hizmet’in sunulmasında sürekli kesinti meydana gelmesi halinde derhal Exairon’a yazılı olarak bildirimde bulunmakla yükümlüdür, Abone ilgili bildirimden itibaren Exairon’a sorunun çözülmesi ve sürekli kesintinin giderilmesi için 15 (on beş) İş Günü süre verdiğini kabul ve beyan eder. Sürekli kesintinin 15 (on beş) İş Günü içerisinde giderilemediği durumda Abone sözleşmeyi feshedebilir. Abone’nin seçtiği Paket’in süresi içinde 3 (üç) kez işbu maddede belirtilen kesinti bildirimde bulunması halinde, Abone seçimlik olarak işbu Sözleşmenin sona ermesini isteyebilir. Sözleşme’nin işbu hükümde belirtilen nedenle sona erdirilmesi halinde, Abone, seçtiği Paket içerisinde sona erme tarihi itibariyle kullanılmamış Hizmetler’in ilgili Paket’te sunulan Hizmet içeriklerinin tamamına oranında bedel iadesi talep edebilir.

9.Sözleşmenin Süresi ve Fesih

            9.1 Exairon, Abone’nin işbu Sözleşme’ye aykırı hareket etmeleri durumunda Sözleşme’yi hiçbir bildirime gerek kalmaksızın derhal feshetme hakkına sahiptir. Şüpheye yer vermemek adına belirtmek gerekir ki Exairon, ilgili Abone’ye bildirimde bulunarak ilgili Abone’nin Sözleşmesini kayıtsız, şartsız ve derhal feshetme hakkına sahiptir.

             9.2 Sözleşme süresi 12 ay olup Abone’nin yazılı bildirim ile yenileme talep etmemesi durumunda Sözleşme 12 ay sonunda sona erer.

             9.3 Sözleşme’nin kendiliğinden sona erdiği haller aşağıdaki gibidir
                   9.3.1 Ziyaretçi, Platform’da hesap oluşturarak Üye olmaksızın Platform’a erişimini sonlandırdığında,
                   9.3.2 Üye, 14 (on dört) günlük ücretsiz Deneme Süresi’nin dolması halinde ücret ödeyip Abone olmadığında,
                   9.3.3 Abone’nin seçtiği Hizmet Paketi türünün süresinin dolması sebebiyle yeniden ücret ödeyerek Abone olunmadıysa,

           9.4 İşbu Sözleşme’nin sona ermesi, tarafların Sözleşme’ye dayalı olarak, birbirlerine karşı işbu Sözleşme’nin sona ermesinden önceden doğmuş yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

           9.5 Taraflardan herhangi biri sözleşme süresi boyunca 30 gün önceden yazılı olarak bildirmek şartıyla sözleşmeyi sebepsiz olarak feshedebilir. Sözleşme sebepsiz olarak feshedildiği takdirde tarafların birbirlerine karşı hizmet bedeli dışında mali bir sorumlulukları olmayacaktır.

10. Gizlilik 
Taraflar işbu Sözleşme’nin devamı süresince öğrenilecek her türlü ve tüm bilgiyi gizli bilgi olarak kabul etmişlerdir. Gizli bilgiler, gerekçesi ne olursa olsun üçüncü kişilere açıklanamaz. Şüpheye mahal vermemek adına, Exairon, işbu Sözleşme’nin devamı esnasında Abone’ye ait alenileşmemiş herhangi bir mali, pazarlama ve müşteri bilgisini gizli bilgi olarak kabul eder.

11.Fikri Mülkiyet Hakları

  1. Doğrudan veya dolaylı surette Hizmetler’e ilişkin olan tüm fikri ve sınai haklar Exairon’a aittir. Abone, Hizmetler’in ve mevcut-müstakbel her türlü uygulama esaslarının Exairon’a ait “know-how” mahiyetinde olduğunu kabul ve beyan eder.
  2. Yazılım’ın tüm içeriği Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, İnternet Sitesi’nde yayımlanan tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve/veya veriler Exairon’a veya sözleşme yoluyla Exairon’a lisans verenlere aittir. Abone, Exairon’un yazılı onayı olmadan, üçüncü kişilerin Hizmetlere erişmesine ve/veya Hizmetleri kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, Exairon’un uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Exairon’dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Abone, Exairon’a derhal ödemekle sorumlu olacaktır.
  3. Abone, İnternet Sitesi’nde kendi logosunun referans olarak kullanılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder. Exairon, Abone’ye ait logoyu yalnızca referans mahiyetinde ve iyiniyet kuralları çerçevesinde kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Abone, logosunun İnternet Sitesi’nde kullanımının ticari itibarına zarar verdiği durumlarda, logonun İnternet Sitesi’nden kaldırılmasını talep etme hakkını saklı tutar.

12.İhbar
Taraflar, işbu Sözleşme’nin 4. ve 5. maddesinde yer alan elektronik posta ve fiziksel adreslerinin tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak her türlü çevrimiçi veya çevrimdışı tebligatın geçerli ve yasal sayılacağını ve bu adreslerde meydana gelen değişikliklerin 10 (on) İş Günü içerisinde yazılı olarak işbu Sözleşmenin diğer tarafına bildirileceğini, aksi halde işbu Sözleşmede yazılı adreslere veya elektronik posta adreslerine yapılacak tebligatların, ilgili Taraf’a ulaşmasa dahi tarafları bağlayacağı ve geçerli yasal tebligat olacağını peşinen kabul etmişlerdir. Taraflar arasında Sözleşme’nin olağan işleyişi çerçevesinde elektronik posta ile yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcıdır. Ancak işbu Sözleşme’nin feshi gibi sonuçlar doğuracak ihbar, ihtarlar gibi esaslı mahiyetteki bildirimlerin kanuni usulünce yapılması şarttır.

13.Diğer Hükümler

  1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Abone’yi temsil eden gerçek kişiye ait ad, soyad, e-posta adresi vb. Bilgiler Hizmet’in ifası, Hizmeti sunmak, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek için Exairon tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir ve sair suretler ile işlenebilir.
  2. Tarafların, işbu Sözleşme ilişkisi ile bağlantılı olarak, üçüncü kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve gizlilik hükümlerine ilişkin imzaladıkları veya imzalayacakları sair sözleşmeler ve belgeler ve Abone adına işbu düzenlenecek olan fatura işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçalarıdır. Bununla birlikte, işbu Sözleşme, tüm ekleri ile birlikte, Taraflar arasındaki tüm sözleşmeyi oluşturmakta olup, işbu Sözleşmesinin imzalanması ile birlikte işbu sözleşmenin konusu bakımından önceden veya aynı anda mevcut tüm yazışmalar, beyanlar, sözleşmeler, teklifler başkaca herhangi bir merasime gerek kalmaksızın kendiliğinden tüm hükümleri ile birlikte sona erer.
  3. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, yetkili bir mahkeme veya idari organ tarafından geçersiz olduğu veya uygulanamaz olduğunun belirlenmesi durumunda bu hükmün geçersizliği veya uygulanamaz olması, işbu Sözleşme’nin öteki hükümlerini etkilemez ve bu geçersizlik veya uygulanabilir olmama durumundan etkilenmeyen bütün hükümler, tam olarak yürürlükte kalır. Taraflar, herhangi bir geçersiz veya uygulanamayan hükmün yerine, bunun ekonomik, hukuki ve ticari amaçlarını mümkün olduğu ölçüde yerine getiren geçerli veya uygulanabilir bir hüküm konması için gayret göstermeyi kabul etmektedirler.
  4. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün ileride ilgili mevzuat değişikliği ile hukuken geçersiz hale gelmesi halinde, geçersiz hale gelen hükmün Sözleşme’nin ifasını engellememesi şartı ile diğer hükümlerinin geçerliliğine halel gelmez.

14.Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü 
İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacaktır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin yorumu ve uygulamasından doğabilecek her türlü ihtilafta yetkili yargı mercilerinin İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri olduğunu kabul ve beyan ederler. Taraflar arasında doğabilecek hesap ihtilafları hallinde Taraflar 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili tüm mevzuat tahtında geçerli her türlü delile istinat edebilir.

15.Yürürlük
İşbu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Taahhütname (“Taahhütname”); ÇİFTE HAVUZLAR MAH. ESKİ LONDRA ASFALTI CAD. KULUÇKA MRK İstanbul merkezli, 214972-5sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Exairon Anonim Şirketi (“Exairon”) ile, Exairon tarafından erişime sunulan https://exairon.com/ alan adlı internet sitesi (“Website”)  ile birlikte Exairon’a ait platformlar (“Platform”, “Exairon Platformu”) üzerinden sunulan servis ve ilgili diğer imkânlar dâhil olmak üzere, Exairon Platformu’nu Sözleşme’de tanımlanmış olan Ziyaretçi, Üye, Abone (birlikte “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında, Sözleşme’nin bir eki ve ayrılmaz bir parçası olarak akdedilmiş ve Sözleşme’nin yürürlük tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir ve Abone’nin seçtiği Paket’in süresi boyunca geçerliliği sürdürecektir. 

Son güncelleme tarihi: 27.02.2024